Unsplashed background img 1

Hier komt de informatie voor de leden van de sportvereniging Oeverzwaluwen voor de algemene ledenvergadering OMNI.
Alle financiële stukken kunnen leden per mail aanvragen bij het secretariaat van jullie eigen afdeling.

Voor de e-mail adressen van jullie afdelingen zie contact.
(Heb je geen computer of mail adres dan kun je altijd een papieren uitdraai krijgen bij het secretariaat van jou afdeling.)

Verslag vorige algemene ledenvergadering 17-12-2018.
Agenda algemene ledenvergadering (ALV) 18-11-2019.

Toelichting statuten, post "basis bijdrage" zie artikel 8 geldmiddelen.

Beleidsplan 2020.

Kascontrole (controle verklaring) alle afdelingen.

Jaarverslagen bijna alle afdelingen.

Indien gewenst zal het dagelijks bestuur van de OMNI het Beleidsplan Oeverzwaluwen presenteren bij de leden van de verschillende afdelingen. Om je goed te kunnen voorbereiden op deze presentatie hier alvast een link naar het beleidsplan.

Unsplashed background img 3