Unsplashed background img 1

CONTACT OMNI

Voorzitter
Johan Folmer
voorzitter-omni@oeverzwaluwen.nl


Secretaris

Bouke-Yke Peterson
secretaris-omni@oeverzwaluwen.nl


Penningmeester

Bertha van der Veen
penningmeester-omni@oeverzwaluwen.nl

 

CONTACT SPORTHAL

Beheer sporthal
Bertha van der Veen


E-mail.
sporthal@oeverzwaluwen.nl

Telefoon nummer.
06 - 11263101

CONTACT VOETBAL

Algemeen contact
informatie-contactpersonen

Jeugdzaken
jeugdzaken

Ledenadministratie
lidmaatschap

Kantine sporthal
0514-522662

Unsplashed background img 3