Unsplashed background img 1

Oeverzwaluwen Voetbal is opgericht op 10 juli 1929. Het officiële tenue van Oeverzwaluwen bestaat uit een blauw shirt, een witte broek en blauwe kousen.

naar voetbal

Van harte welkom bij onze volleybal afdeling Oeverzwaluwen. Volleybal leeft in Koudum en omgeving. Lijkt het jou ook leuk om te komen volleyballen, meld je dan snel aan.

naar volleybal

Onze vereniging beschikt over drie gravelbanen waarvan twee met verlichting. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan van ongeveer begin april tot november worden gespeeld. 

naar tennis

Een waardevolle basis wordt bij gymnastiek gelegd, voor alle sporten. Want wie bij gymnastiek heeft leren ontdekken waar het lichaam toe in staat is, zal op latere leeftijd een voorsprong hebben bij het aanleren van andere sport en spelelementen.

naar gymnastiek

Omni nieuws

Terugkoppeling startbijeenkomst Súdwest Fryslân

Beste aanwezigen,

Met veel plezier en enige trots kijken we terug op de startbijeenkomst van jullie gemeente.
Eigenlijk wel net zo trots als jullie aangaven te zijn op de sport- en beweegcultuur in Súdwest Fryslân!

We hebben jullie inbreng (nogmaals dank daarvoor) geprobeerd samen te vatten in de startfoto en de richting voor het lokaal sport- en beweegakkoord. Tevens voegen we het gehele verslag toe.

De vraag aan jullie, spelers en supporters van het eerste uur, is of jullie je herkennen in deze beelden?
Wie zwijgt stemt toe, maar wie nog iets mee wil geven het verzoek ons dat zsm, maar voor 5 feb, te laten weten via een “reply naar allen” op deze mail. Vervolgens zullen wij deze input verspreiden en toegankelijk maken voor alle andere organisaties in Súdwest Fryslân.

Tevens een SAVE THE DATE voor de week van 24 tot 28 feb. In deze week gaan we 2 regionale bijeenkomsten organiseren om dieper door te gaan op de thema’s. Dit doen we aan de hand van het Sportakkoorden Spel zoals deze door de collega’s van de Gelderse Sportfederatie ontwikkeld is.

We zien jullie dan graag terug!

Met Sportieve groet,

Nynke den Drijer & André Kasel
Sportformateurs Sudwest Fryslân
06 44866703

Unsplashed background img 2

Missie

Onze vereniging is gericht op een leven lang plezier beleven aan bewegen en sport.
Voor de inwoners van Koudum en omstreken willen we een laagdrempelige sportvereniging zijn die verschillende takken van sport aanbiedt en faciliteert.

Vanuit de Missie van Oeverzwaluwen OMNI is de volgende visie vastgesteld.

 • We beogen een vereniging te zijn:
  1. waarin we als bestuur en leden bijdragen aan het reilen en zeilen van de vereniging.
  2. met een positieve uitstraling en beeldvorming rondom onze strategie, cultuur en structuur.
  3. met een OMNI die zorgt voor een goede samenwerking tussen en met de afdelingen.
  4. die vanuit gezamenlijkheid opereert.
  5. die goede faciliteiten heeft op basis waarvan we diverse sporten voor jong en oud kunnen aanbieden.

 

 

 

 

OMNI - afgeleid van het Latijnse 'omnis' (alle, elk, ieder)

Unsplashed background img 3